VÁSÁRLÁSI FELTÉTLEK

Az Európa Antikvárium
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az Európa Antikváriumot üzemeltető

Convention Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 6-8., III/5.
telephely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 23.
cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
cégjegyzékszám: 01-09-936308
adószám: 14813599-2-42
képviselő: Miklósi Ferenc ügyvezető igazgató
telefonszám:+36 30 9222 569
postacím: 1053 Budapest, Múzeum körút 23.
internet cím: www.europaantikvarium.hu
E-mail cím: info@europaantikvarium.hu
bankszámlaszám: 10700127-49183704-51100005
ügyfélszolgálati iroda: 1053 Budapest, Múzeum krt. 23.
ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől - Péntekig: 10-18 óráig.
Szombaton: 10 - 14 óráig.
ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1-784-0736

(a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely www.europaantikvarium.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Európa Antikvárium Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Az Európa Antikváriumot üzemeltető Convention Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság a www.europaantikvarium.hu weboldalon üzemeltetett webáruházában kizárólag használt könyvek és a tulajdonosok érdekeltségi körébe tartozó saját kiadású CD lemezek kereskedelmével foglalkozik.

A webáruházban közzétettek nem minősülnek ajánlatnak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árukészlet aktuális állapotára tekintettel az Ügyfél a webáruházon keresztül leadott megrendelését visszautasítsa, ha az nem teljesíthető.

Szolgáltató az egyes termékek vonatkozásában - különös tekintettel az aktuális akciókra is - fenntartja az árváltoztatás jogát.
Ügyfél tudomásul veszi és egyben elfogadja, hogy a webáruház által automatikus visszaigazoló üzenet nem tekinthető sem aláírt, írásbeli szerződésnek, sem pedig az Ügyfél által a Szolgáltatónak tett vételi ajánlat elfogadásának.

2. Regisztráció


Az Európa Antikvárium Webáruház Ügyfél által történő használatának feltétele a regisztráció elvégzése, majd pedig regisztrált felhasználóként történő belépés. A regisztrációval az Ügyfél, mint az Európa Antikvárium Webáruház vásárlója, elfogadja jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et.

A regisztráció elsődleges célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az Európa Antikvárium Webáruház szolgáltatásaink és egyedi ajánlatainak igénybe vétele.

Az Ügyfél által megadott szállítási és statisztikai adatokat Szolgáltató személyes információként kezeli. Szolgáltató a megrendelés optimális teljesítéséhez szükséges szállítási adatokat kizárólag a futárszolgáltató felé közvetíti.

A regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor.

Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. Megrendelés menete


Az Európa Antikvárium Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Ügyfél általi ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.
Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem kerül elküldésre, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Fizetési és szállítási feltételek

1. Fizetési információk


Ügyfél az Európa Antikvárium Webáruházon keresztül leadott megrendelést a csomag kézhezvételekor vagy a futárnak fizeti (utánvétel), vagy személyes átvételkor a Szolgáltató megbízottja kezéhez.. A vételár minden esetben a megrendelt áru mellett található fogyasztói ár, amely forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza.

A megrendelt termékek vételárán felül a következő költségek kerülnek felszámításra:

Szállítás költsége (minden csomagra egységesen) Budapest közigazgatási határán belül: 800,-Ft, azaz Nyolcszáz forint. Budapest közigazgatási területén kívül a szállítás költsége a mindenkori postai díjszabás alapján történik. Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Ha az Ügyfél a megvásárolt terméket az Európa Antikvárium ügyfélszolgálatán kívánja átvenni, akkor a Szolgáltató szállítási költséget nem számol fel.

2. Szállítási információk

A megrendelt terméket vagy termékeket az Ügyfél jogosult a Szolgáltató 1053 Budapest, Múzeum körút 23. szám alatti telephelyén, az Európa Antikvárium Webáruházban átvenni; továbbá jogosult kérni a termékek kiszállítását az általa megadott címre Magyarország területén belül. Amennyiben Ügyfél az ügyfélszolgálaton, vagy a kijelölt helyeken kívánja átvenni a megvásárolt termékeket, akkor meg kell várnia, amíg az ügyfélszolgálat felveszi vele a kapcsolatot, ha a megrendelt termékek átvehetők.

Szállítási határidő általában a beérkezett megrendelés feldolgozásától számított 2-3 munkanap.

Amennyiben Ügyfél a megjelölt üzletben kívánja személyesen átvenni a megvásárolt termékeket, a szállítási határidő a beérkezett megrendelés feldolgozásától számított 1 munkanapra módosul.

Az Európa Antikvárium Webáruházban megrendelt árukat csomagküldő szolgálat kézbesíti. A futárszolgálat 2 alkalommal keresi fel Ügyfelet és próbálja meg az utánvételes csomagot személyesen kézbesíteni. Az első sikertelen alkalommal értesítést hagy az elérhetőségeivel, így az Ügyfélnek lehetősége nyílik a futárral, illetve az ügyfélszolgálattal egyeztetni a következő kiszállítás időpontját. A második sikertelen megkeresés után a futárszolgálat a csomagot visszajuttatja a Szolgáltató részére és a Szolgáltató a termék vagy termékek visszaérkezésekor - minden további nyilatkozat nélkül - a termék vagy termékek vonatkozásában az adásvételtől eláll. A Szolgáltató fenti elállása esetén az elállást követően az Ügyfél által korábban átutalt vételárat - a Szolgáltató elállással kapcsolatos költségeinek levonása után - 30 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

Amennyiben a szállító nem találja meg a csomag címzettjét, vagy a címzett nem tartózkodik a megadott helyen, vagy esetleg nem kapta meg a termék érkezésére vonatkozó értesítőt, abban az esetben, - ha a vételár még nem került visszautalásra - az Ügyfél jelzésére és kérésére a postaköltség ismételt felszámításával Szolgáltató újra megkísérli kipostázni a terméket. Amennyiben ugyanarról a címről több alkalommal is visszaérkezik a termék, automatikusan törlésre kerülnek az Ügyfél további megrendelései, illetve címére csak az áru értékének átutalással történő kiegyenlítése után szállítunk.

Ügyfél köteles a küldemény kézhezvételekor ellenőrizni annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs mellékelve a futár által kitöltött kárfelvételi jegyzőkönyv, abban az esetben Ügyfél csak saját felelősségére veheti át a küldeményt. Szolgáltató ezen esetben a felelősségét teljes mértékben kizárja.
Esetleges áruhiány esetén Ügyfél köteles a futár által kitöltött jegyzőkönyvet Szolgáltató ügyfélszolgálatára haladéktalanul eljuttatni. Ez esetben Szolgáltató köteles haladéktalanul pótolni a hiányzó terméket. Valamennyi reklamáció, illetve garanciális ügyek érvényesítése érdekében Ügyfélnek Szolgáltató részére kell bocsátania a kifizetését igazoló számlát és szállítólevelet. Ügyfélnek a küldeményt tartalmazó csomagot mindig a futár előtt kell kibontania és a futár előtt kell meggyőződnie arról hogy a csomagban az általa megrendelt termék van, továbbá az hiánytalan és sértetlen. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy használt könyv vásárlása esetén a megrendelt és leszállításra kerülő termék esetenként sérült lehet. Ezen sérülésekért Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja, amelyet Ügyfél tudomásul vesz.
Szolgáltató. a rendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül értesítést küld a megrendelt áru kiszállításáról. Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől.
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett vételárat visszautalja az Ügyfél részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

5. Elállás joga, módja, következményei

Az ügyfélszolgálaton történő személyes átvétel esetén, az Ügyfél helyben elállhat a vásárlástól. Kijelölt helyen történő személyes átvétel esetén a vásárlástól csak Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül állhat el a vásárlástól. A kijelölt átvevőhelyek csak a megrendelésék továbbítására, a csomagok átadására szolgálnak!
Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ebben az esetben a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató ügyfélszolgálatának címére. Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Szolgáltató a szállítás költségeit nem téríti vissza.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal Ügyfélnek saját költségén gondoskodnia kell a sértetlen és hiánytalan termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti Ügyféltől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Kézhezvételi időpont az ügyfélszolgálaton történt átvétel esetében a termék ügyfélszolgálati átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a futárszolgálat díjai az irányadóak, amely díjak Ügyfelet terhelik.
A felek eltérő megállapodása hiányában Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, továbbá hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta.
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja Ügyfél részére.

6. Szavatosság

A Szolgáltató rögzíti, hogy az Európa Antikvárium Webáruházban értékesített termékek jellegükből adódóan használtak. A fentieknek megfelelően az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megvásárolt termék hibás vagy hiányos lehet.

A reklamáció kezelését a szavatosság teljes időszakában a Szolgáltató ügyfélszolgálata kezeli.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az Európa Antikvárium Webáruházban megjelenő adatok (termékek, árak, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

7. Adatvédelem


Az Ügyfél által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően Ügyfél hozzájárulását adta, hogy részére elektronikus vagy postai úton Szolgáltató marketing információt küldjön. Szolgáltató Ügyfél adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partnereinek (pl. futárszolgálat) továbbítja. Szolgáltató partnerei az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni.

A felhasználó Ügyfél saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@europaantikvarium.hu címre kell eljuttatnia. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor "Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" szóló 2011.évi  CXII. törvény, valamint "Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló" 2001.évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben az Ügyfél a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfél által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatai valósak illetőleg helytállóak.

8. Panasz kezelés

Az Ügyfél a Szolgáltató termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban és írásban is közölheti a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél panaszát az ügyfélszolgálaton személyesen: 1053 Budapest, Múzeum krt. 23.; vagy telefonon: +3630 922 2569; vagy
írásban: 1461 Budapest, Pf. 11. postacímen vagy elektronikus levél formájában: fmiklosi@convention.hu e-mail címen terjesztheti elő.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az Ügyfélnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén Ügyfél panaszával békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint Ügyfél, mint fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését Szolgáltató írásban megkísérelte, de ez nem vezetett eredményre. Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I/107.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A Felek vitás kérdéseik rendezésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

9. Vegyes rendelkezések

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során az ő saját jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel az Ügyfélnek kell gondoskodnia jelszava megfelelő titokban tartásáról. Az Ügyfél ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelenül harmadik személyhez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
Az Ügyfél a megrendeléssel kijelenti, hogy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTLEK-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és nem érinti az érvényes megrendelés alapján már létrejött szerződéseket.

A webáruházban történő vásárlást, és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a
következő jogszabályok tartalmazzák:

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes
   kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)
   Kormányrendelet.

 

 

Budapest, 2014. február 11.